eSENAT - Portal Rasmi

PORTAL eSENAT UMP

HUBUNGI KAMI

Untuk sebarang pertanyaan mengenai Senat Universiti, sila hubungi:

Setiausaha Senat

PROFESOR MADYA DR. MOHD RIDZUAN BIN DARUN,

Pendaftar / Ketua Pegawai Operasi 

Jabatan Pendaftar, Universiti Malaysia Pahang

Urus setia Senat Universiti

ENCIK ABDUL SHUKUR BIN ISHAK,

Pengurus
Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Malaysia Pahang

Tel.: +609 424 5252

PUAN JULIANA BINTI MOHD ALI,

Eksekutif Kanan
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

Tel.: +609 424 5256

CIK NURAZILA BINTI ARSHAD,

Pembantu Tadbir
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar

Tel.: +609 424 5267

Log In